Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Εφορία: Από «κόσκινο» περνούν οι αποδείξεις

 

Έως τις 16 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην εφορία. Νέα καθυστέρηση στην εκκαθάριση, αυξάνονται οι πιθανότητες για εφάπαξ πληρωμή του φόρου. Μία-μία ελέγχουν τις αποδείξεις.


 
Περιθώριο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι που εκλήθησαν από τις εφορίες τους να προσκομίσουν για έλεγχο τα δικαιολογητικά των φορολογικών τους δηλώσεων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Με την εγκύκλιο, δίδεται ουσιαστικά παράταση μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία σε όλες τις 15νθήμερες προθεσμίες που είχαν καθοριστεί για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.
Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «για τους φορολογούμενους που μετά την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της δήλωσής τους στις Δ.Ο.Υ. και προκειμένου να διευκολυνθούν λόγω των θερινών διακοπών τους, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης αυτών των δικαιολογητικών στις Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2013».
Η χρήση της δυνατότητας προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου συνεπάγεται και ανάλογη καθυστέρηση στην τελική εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή, όσοι φορολογούμενοι εξαντλήσουν το χρονικό περιθώριο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καθυστερήσει και η εκκαθάριση της δήλωσή τους.
Έτσι, σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα η εξόφληση του πρόσθετου φόρου να απαιτηθεί εφάπαξ.
Από την άλλη πλευρά, εάν οι φορολογούμενοι είναι και δικαιούχοι των νέων επιδομάτων τέκνων τυχόν καθυστερημένη προσέλευσή τους στις Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα σημάνει και ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων.
Εν τω μεταξύ, σε μεγάλη ταλαιπωρία υποβάλλονται οι φορολογούμενοι που κλήθηκαν από τις εφορίες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των φορολογικών τους δηλώσεων.
Με βάση τις εντολές που έχει δώσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να ελεγχθούν μία-μία ακόμα και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν οι φορολογούμενοι κατά το 2012 ώστε να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο.
Οι ελεγκτές θα πρέπει να εξακριβώνουν εάν το ποσό που δήλωσαν οι υπόχρεοι στον κωδικό 049 της φορολογικής τους δήλωσης είναι το πραγματικό, δηλαδή εάν η αξία όλων των αποδείξεων που έχουν προσκομιστεί είναι αυτή που αναγράφεται στον συγκεκριμένο κωδικό.
Η διαδικασία αυτή, πέραν της πρόσθετης ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για τους φορολογούμενους, ενδεχομένως να εξελιχθεί και σε παγίδα στην περίπτωση όπου δεν συνάδουν τα δηλωθέντα με την πραγματική αξία των αποδείξεων. Για την ακάλυπτη διαφορά ο φορολογούμενος θα χρεωθεί με φόρο 10%. Επιπλέον, η δήλωση θα θεωρηθεί ανακριβής, με συνέπεια να κληθεί να πληρώσει επιπλέον είτε πρόσθετο φόρο 2% επί του κύριου φόρου, είτε πρόστιμο από 117 έως 1.173 ευρώ, εάν από τη δήλωση δεν προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή.
Με τη σχετική εγκύκλιο ο κ. Θεοχάρης ζητά, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων, να δίδεται «ιδιαίτερη προσοχή στην επαλήθευση και μεταφορά των ανάλογων ποσών από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις στο κυρίως σώμα της δήλωσης».
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου